Posts Tagged ‘1864’

Sønderjyllands Genforening 1920

17. oktober 2009

Forleden var vi en tur forbi den mindesten som er sat op nær landsbyen Karby ikke langt fra Thusbjerg-jættestuen. Stenen er sat til minde om dengang i 1920, da Sønderjylland blev genforenet med Danmark.

"Sønderjylland Vunden 1920" står der på Genforeningsstenen ved Karby. I baggrunden til højre for stenen ses en hvid gård. Det er her Thusbjerg-jættestuen ligger.

"Sønderjylland Vunden 1920" står der på Genforeningsstenen ved Karby. I baggrunden til højre for stenen ses en hvid gård. Det er her Thusbjerg-jættestuen ligger.

Efter at Danmark i 1864 tabte krigen mod Østrig og Prøjsen (Tyskland) overgik hertugdømmerne Slesvig og Holsten til at indgå i det tyske forbund. Men Tysklands nederlag i 1. verdenskrig betød at der kom en afstemning om Slesvigs tilknytning til enten Danmark eller Tysklad. I Sydslesvig stemte indbyggerne for en fortsat tilknytning til Tyskland, mens 75% af indbyggerne i Nordslesvig (Sønderjylland) stemte for Danmark.

Tabet af hertugdømmerne i 1864 medførte en national vækkelse i Danmark. Derfor var der udbredt glæde, da Sønderjylland i 1920 blev genforenet med Danmark. I Sønderjylland holdtes flere folkefester i foråret 1920, mens der i det øvrige Danmark blev rejst talrige mindesten så man kunne fastholde erindringen om afstemningen og Genforeningen.

Også på Mors rejstes disse mindesten, og en af den blev altså placeret ved landevejen nær Karby. Men hvorfor egentlig tage en tur ned til denne sten?

Flere af de lokale har besøgt os, har nemlig fortalt at denne mindesten stammer fra Thusbjerg-jættestuen. Derfor måtte vi naturligvis en tur forbi. Om stenen stammer fra Thusbjerg-jættestuen kan vi ikke afgøre. Til gengæld kan vi se at mindestenen er en lille del af en oprindeligt langt større sten.

Stammer Genforeningsstenen fra Thusbjerg-jættestuen? I den røde cirkel ses kløvemærker, som viser at mindestenen oprindeligt var en del af en langt større sten.

Stammer Genforeningsstenen fra Thusbjerg-jættestuen? I den røde cirkel ses kløvemærker, som viser at mindestenen oprindeligt var en del af en langt større sten.

I givet fald skulle en rest af dækstenene have lagt i perioden fra 1876 til 1920, inden stenen blev omdannet til en mindesten og fik indhugget en tekst.

Reklamer