Archive for maj 2010

Brolægning i gravkammer

26. maj 2010

I forbindelse med tegningen af gravkammeret var det nødvendigt at få afrenset brolægningen på gulvet. Det blev gjort for et par dage siden, og resultatet af afrensningen ses nedenunder. Der er tale om et meget velbevaret gulv fra bondestenalderen, og derfor vil det efter restaureringen atter blive dækket til – formentlig af enten sand eller mindre sten. Hvis det blev efterladt, som det ser ud på billedet, ville det på grund af de besøgendes slid hurtigt blive ødelagt.

Brolægningen i gravkammeret

Brolægningen i gravkammeret

Reklamer

Stenbarriere foran indgang til Giver-jættestuen

25. maj 2010

Siden sidste opdatering har vi arbejdet videre med at dokumentere hvad vi hidtil har opdaget. Det gælder i første omgang tegning af jættestuens indgang og gravkammer med den intakte brolægning.

Dagens foto viser feltet foran indgangen. Vi er nu sikre på at jættestuen er blevet ombygget i den sidste del af bondestenalderen, hvor man simpelthen har fjernet det yderste af gangen, og i stedet opbygget en stenbarriere.

Stenbarriere foran indgangen til jættestuen

Stenbarriere foran indgangen til jættestuen

Indvielse af udstilling i Klekkendehøj

21. maj 2010

I forbindelse med Kulturarvsstyrelsens projekt “Oldtiden i Landskabet” indviedes i går jættestuen Klekkendehøj, hvor der i det ene af de to gravkamre er indrettet en udstilling med et 5000 år gammel begravelsessenarie. Nedenfor ses et par billeder af Klekkendehøj.

Klekkendehøj ligger på Møn i nærheden af Stege. Adressen er Klekkendevej.

Udsnit af replika-lerkar fra bondestenalderen. Lignende lerkar er fundet i Svinø-jættestuen på Sydsjælland.

Udsnit af replika-lerkar fra bondestenalderen. Lignende lerkar er fundet i Svinø-jættestuen på Sydsjælland.Gravkammeret i Klekkendehøj

Indvielsen af Klekkendehøj

Indvielsen af Klekkendehøj

 

Tags:, , ,
Lagt i arkæologi, Død og begravelse, Kulturarvsstyrelsen, Oldtid og stenalder | Leave a Comment »

Arbejdet fortsætter…

19. maj 2010

I dagens løb har vi arbejdet videre med afrensningen i jættestuens indgang, og har fået en flot brolægning frem. Desuden er vi begyndt at se på feltet foran indgangen. De første teorier går i øjeblikket på at jættestuen er blevet ombygget i oldtiden ved at man har fjernet en del af indgangen. Måske har man også opbygget en stenvold foran indgangen. Den ses forrest i billedet.

Hvis antagelserne viser sig at være rigtige, vil det naturligvis få betydning for restaureringens forløb, idet vi så vil bevare ombygningssituationen. En reetablering af gangen kommer højst sandsynlig ikke på tale. Vi er efterhånden stødt på flere eksempler hvor jættestuerne er blevet ombygget i senere perioder af oldtiden. Det gælder blandt andet ved Vasagård på Bornholm og Thusbjerg-jættestuen på Mors.

Felt foran indgangen

Felt foran indgangen

Lagt i arkæologi, Bevaring af kulturarv | 1 Comment »

Gravkammeret i Giver

19. maj 2010

For nogle dage siden lovede vi at vise det udgravede gravkammer i Giver-jættestuen. Desværre er kammeret ikke så stort, at man kan få et ordentlig foto som viser hele jættestuen.

Billedet viser derfor enkelte af bærestenene i gravkammeret. I mellem bærestenene ses de velbevarede tørmurskonstruktioner, der har været med til at holde jættestuen tæt og tør.

Gravkammeret i Giver

Gravkammeret i Giver

Tags:,
Lagt i arkæologi, Død og begravelse, Kulturarvsstyrelsen, Oldtid og stenalder | Leave a Comment »

Grævlinger i jættestuen

19. maj 2010

I de seneste dage er restaureringsarbejdet fortsat i jættestuens gravkammer. I øjeblikket er vi ved at afdække brolægningen i gravkammeret og indgangen.

Ved udgravningen af kammeret fandt vi desværre også et par grævlingehuller under to af de store bæresten. Heldigvis er der ikke fare for sammenstyrtning, men et par år mere med dyreaktivitet i gravkammeret kunne have medført betydelige skader på den 5000 år gamle stenaldergrav. Det er derfor vigtigt at få taget sådanne problemer med det samme inden de udvikler sig. Som det ses på billedet var det muligt at stikke en tommestok mere end to meter ind i gravhøjen. Grævlingehullet er derfor nyt! Måske fra i vinters.

Ved Giver-jættestuen skal vi derfor have fyldt grævlingehullet med sten, ligesom der muligvis skal opsættes en gitterlåge, så dyrene ikke flytter ind igen, når vi tager herfra.

Grævlingehullet ses nederst i billedet. Det var muligt at stikke en tommestok to meter ind i hullet.

Grævlingehullet ses nederst i billedet. Det var muligt at stikke en tommestok to meter ind i hullet.

Tags:, ,
Lagt i Bevaring af kulturarv, Kulturarvsstyrelsen | Leave a Comment »

Et kik ind i jættestuen

11. maj 2010

Udgravningen af Giver-jættestuen fortsætter i dag. På billedet nedenfor ses den korte indgang, hvor Jacob er ved at skovle jord ud.

Et kik ind i jættestuens indgang, hvor Jacob er ved at skovle jorden ud

Et kik ind i jættestuens indgang, hvor Jacob er ved at skovle jorden ud

Tags:, ,
Lagt i arkæologi, Bevaring af kulturarv, Historie, Kulturarvsstyrelsen | Leave a Comment »

Nye restaureringer i foråret 2010

10. maj 2010

Efter vinterapusen har Kulturarvsstyrelsen i disse dage taget fat på forårets restaureringer af stendysser og jættestuer. Forårets opgaver byder blandt andet på restaureringen af en jættestue ved Giver i Himmerland, der første gang blev udgravet af Nationalmuseet i 1910. Altså for præcis 100 år siden. I de sidste 100 år er gravhøjen vokset til i et tæt krat, som nu er blevet fjernet. Næste skridt bliver fjernelsen af jorden foran indgangen således at der atter bliver adgang til gravkammeret.

Følg forårets restaureringer her på bloggen.

Jættestuen ved Giver efter at buske og træer er fjernet

Jættestuen ved Giver efter at buske og træer er fjernet

Tags:, ,
Lagt i 1900-tallet, Bevaring af kulturarv, Kulturarvsstyrelsen | Leave a Comment »